Odporne cyber zabezpieczenia dla europejskich firm – Information Centre – Research & Innovation

Dzięki technologiom informacyjnym firmy zyskały nowe możliwości biznesowe, ale wraz z nimi pojawiły się nieznane wcześniej zagrożenia. Na cyberataki podatne są przede wszystkim mniejsze przedsiębiorstwa. W ramach finansowanego ze środków UE projektu opracowano nowe narzędzia, które zapewnią firmom, a tym samym obywatelom, lepszą ochronę. Rozwiązania te udostępniono na prostej w użyciu platformie.


Image

© DmitryRazinkov, #266549367, source:inventory.adobe.com 2021

Pandemia COVID-19 w bezprecedensowy sposób ukazała rosnącą zależność globalnej gospodarki od technologii informacyjnych (IT). Przedsiębiorstwa, niezależnie od rozmiaru i branży, używają narzędzi IT do obsługi swojej codziennej działalności i relacji z dostawcami i klientami.

Oznacza to, że incydenty związane z cyberbezpieczeństwem mogą pociągać za sobą dotkliwe straty finansowe. Cyberataki podważają także zaufanie obywateli i przedsiębiorstw do koncepcji społeczeństwa cyfrowego.

„Internetowa kradzież tajemnic handlowych, informacji biznesowych i danych osobowych, a także zakłócanie funkcjonowania usług – każdy z tych incydentów skutkuje szkodami ekonomicznymi”, wyjaśnia Anastasios Drosou, koordynator projektu FORTIKA i starszy analityk w Centrum Badań i Technologii Hellas (CERTH) w Grecji. „Szacuje się, że cyberprzestępczość kosztuje globalną gospodarkę ponad 775 mld EUR rocznie. Cyberataki mogą także poważnie wpływać na podstawowe prawa obywateli, na przykład prawo do prywatności”.

Silne cyberzabezpieczenia

Celem projektu FORTIKA było wsparcie małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP) w walce z tym zagrożeniem. Mniejsze firmy dysponują zazwyczaj ograniczonymi zasobami, a ich pracownicy często nie posiadają wiedzy fachowej. „Wiemy, że podatność firmy na cyberataki jest odwrotnie proporcjonalna do jej wielkości”, mówi Drosou. „MŚP nie są zwykle w stanie zapewnić skutecznej ochrony swoim cyfrowym zasobom oraz danym i prywatności klientów”.

Celem konsorcjum projektowego było przygotowanie narzędzi dopasowanych do potrzeb MŚP. Na przykład na potrzeby identyfikacji zagrożeń i ograniczania ryzyka opracowano cyberzabezpieczenia oparte na algorytmach sztucznej inteligencji (SI). W ramach projektu przeprowadzono także analizę prawnych i etycznych aspektów cyberbezpieczeństwa, a jej wyniki uwzględniono w proponowanych rozwiązaniach technicznych.

„Przykładowo wykorzystujące SI narzędzie FORTIKA monitoruje sieć firmy, identyfikuje wszelkie zagrożenia i w razie potrzeby inicjuje działania zapobiegawcze”, dodaje Drosou. „Rozwiązania tego typu MŚP mogą wdrażać samodzielnie, instalując przystępne cenowo urządzenie o nazwie FORTIKA Gateway”.

Podstawową zaletą urządzenia Gateway jest fakt, że wykorzystuje ono rozwiązanie „edge acceleration” – nowatorską technologię sprzętową. Opiera się ona na przetwarzaniu brzegowym (czyli przetwarzaniu przeprowadzanym w źródle danych lub w jego pobliżu), dzięki czemu MŚP mogą korzystać z dużych mocy obliczeniowych w wydajny i niedrogi sposób.

Opracowano także komponent SIEM (ang. Safety Info and Occasion Administration), służący do zarządzania informacją i zdarzeniami bezpieczeństwa. Ten konfigurowalny, wysoce interaktywny i prosty w obsłudze interfejs graficzny daje użytkownikom przejrzysty i kompleksowy wgląd w stan zasobów, zabezpieczeń i operacji minimalizujących ryzyko. Dane te są prezentowane w czasie rzeczywistym.

Platforma handlowa

Kolejnym sukcesem związanym z projektem było utworzenie innowacyjnej platformy handlowej FORTIKA, która ma dać MŚP dostęp do nowatorskich rozwiązań opracowanych przez zespół projektu oraz firmy zewnętrzne. Ten kompleksowy sklep umożliwi przedsiębiorstwom wyszukiwanie, wybieranie i pobieranie rozwiązań zabezpieczających spełniających ich potrzeby. „Celem platformy handlowej FORTIKA jest przedstawienie małym firmom oferty zaufanych dostawców usług związanych z cyberbezpieczeństwem”, mówi Drosou.

„Jest ona czymś więcej niż tylko narzędziem do promowania cyberzabezpieczeń opracowanych przez konsorcjum projektowe. To otwarta platforma, za pomocą której można oferować wiele różnych usług związanych z cyberbezpieczeństwem, przeznaczonych dla MŚP z całego świata. Jeśli damy MŚP możliwość nabywania zaawansowanych narzędzi zabezpieczających za niewysoką cenę i bez zbędnych utrudnień, będą one mogły przeznaczyć swoje ograniczone zasoby na cele związane z podstawową działalnością i rozwojem”.

Aby wzmocnić odporność małych przedsiębiorstw, które stanowią trzon gospodarki w Europie, trzeba budować ich pewność siebie – cechę bardzo potrzebną w czasach globalnego niepokoju. Komercjalizacja rozwiązań proponowanych w ramach projektu FORTIKA – oraz uruchomienie platformy handlowej – pomoże także w tworzeniu nowych miejsc pracy w europejskiej branży cyberbezpieczeństwa i powiązanych firmach badawczych.